Dužnosnici

prof. dr. sc. Marina Šprem Goldštajn, predsjednica
dr. sc. Bolanča Ivan, prvi dopredsjednik
dr. sc. Jelena Marušić, druga dopredsjednica
prof. dr. sc. Srećko Ciglar, počasni predsjednik
Ana Šešerko, dr. med., tajnica
Karlo Tomičić, dr. med., rizničar