2. HRVATSKI KONGRES MENOPAUZALNE MEDICINE

meno_2016

Obzirom da nam se bliži 2. hrvatski kongres menopauzalne medicine, u nastavku donosimo preliminarne teme o kojima će biti govora na ovogodišnjem kongresu.

Vjerujemo da ćete naći mnogo zanimljivih tema, te sudjelovati na kongresu. Dodatne informacije vezane uz Kongres možete dobiti i na slijedećem linku.

Preliminarni program
Hormonsko nadomjesno liječenje: mitovi i realnost
• Posljedice prekida HNL-a : kvaliteta života, perspektive kardiovaskularnih i zloćudnih bolesti
• Personalizirani pristup HNL-u : rasprava/ klinički prikazi
• Da li je potreban HNL za zdravo starenje?
• Transdermalna vs oralna primjena HNL-a
• Gestageni za žene u postmenopauzi: koji i kako?
• Možemo li učinkovito liječiti menopauzalne smetnje bez hormona?
• Nehormonsko nadomjesno liječenje, alternative i komplementarna terapija u menopauzi: rasprava – klinički slučajevi
• Liječenje menopauzalnih smetnji: dali Europa može nešto naučiti od Kine?

Onkološka perspektiva: hormoni i rak ?
• Morfološke i imunološke karakteristike raka dojke: nova klasifikacija –
• Prednosti i nedostaci dijagnostike raka dojke
• Da li su se promjenili stavovi o primjeni HNL-a u žena koje su preboljele rak dojke
• Udruga „ Sve za nju“ – pitanja i problemi u svakodnevnom životu onkoloških pacijentica
• Salpingektomija vs adneksektomija u svjetlu novih spoznaja o etiologiji raka dojke i jajnika
• Profil ooforektomirane žene: dugoročni zdravstveni rizici
• HNL i rizik od raka dojke u postmenopauzi : tko je „ bad guy“?
• Očuvanje plodnosti u žena oboljelih od raka dojke : jučer, danas, sutra…

Novi pogled na stare probleme
• Abnormalna uterina krvarenja u perimenopauzi , kiretaža da ili ne?
• Miomi u perimenopauzi
• Krvarenje u postmenopauzi u žena koje koriste HNL: dijagnostički i terapijski pristup
• Trodimenzionalni ultrazvuk i krvarenja u perimenopauzi
• Novi pristupi u dijagnostici raka endometrija
• Kontracepcija u perimenopauzi
Osteoporoza
• Epigenetski mehanizmi u razvoju osteoporoze
• Klinički pristup ranoj menopauzalnoj osteopeniji i osteoporozi
• Terapijski pristup liječenju osteoporoze u žena s rakom dojke
• Novosti u liječenju osteoporoze u postmenopauzi
• Mitovi i realnost nadoknade kalcija i vitamina D

Metaboličke posljedice menopauze
• Metaboličke i kardiovaskularne posljedice akumulacije masti u menopauzi
• Muškarci vs žene: rizik za CVI i infarkt miokarda
• Da li PCOS uzrokuje srčanu bolest?
• Liječenje menopauzalnih tegoba u žena s PCOS
• Hormoni i srce: da li pomažu ili štete?
• HNL i tromboza: ima li što novo?
• In utero prediktori bolesti u kasnijoj životnoj dobi
• Estrogen receptor B – novi cilj u liječenju kardiovaskularnih bolesti
• Uloga spolnih hormona u nastanku dijabetesa žena u postmenopauzi
• Da li stem cells mogu izgraditi novo srce ?

Lifestyle i menopauza: zdravo starenje
• Mediteranski stil života i dugovječnost
• Održavanje zdravih kostiju
• Promjene mikrobiote u postmenopauzi
• Starenje kože – kako ga zaustaviti ?
• 10 koraka do zdrave menopauze
• Seks nakon menopauze
• Zdrava menopauza: dijeta i tjelovježba
• Gubitak kose: štitnjača ili menopauza?

Trudnoća u žena nakon 40-te : stvarnost i perspektive
• Predvidjanje smanjene ovarijske rezerve i menopauze : imamo li vremena za čekanje?
• Reproduktivni problemi u kasnim reproduktivnim godinama
• Metode pomognute oplodnje za prijevremenu ovarijsku insuficijenciju i perimenopauzalnu ženu
• Da li odgovor jajnika u standardnim IVF protokolima može predvidjeti ranu menopauzu ?
• Da li jajnici PCOS pacijentica kasnije stare?
• 50 + i trudnoća: etički i medicinski aspekti

Mozak i starenje
• Mozak i starenje
• Alzheimerova bolest: tsunami ili …
• Da li je to depresija ili menopauza? Mini radionica…
• Kako usporiti starenje?
• Da li su hormoni protektivni za moždani udar?
• Prediktori poremećaja spavanja u menopauzalnoj tranziciji

Urogenitalno zdravlje
• Medikamentozno liječenje OAB
• Botulinum toksin u liječenju OAB
• Inkontinencija i seksualnost
• Vaginal Erbiium Laser u liječenju genitourinarnog sindroma menopauze u žena s rakom dojke
• Erbium YAG laser u liječenju SUI. Prediktivni model za najbolju učinkovitost
• Fizioterapijski pristup u liječenju inkontinencije

Prijevremena ovarijska insuficijencija (POI)

• POI i rizik kardiovaskularnih bolesti
• Zdravlje kosti u žena s POI
• Kako možemo povećati šanse za trudnoću žena s POI ?
• Hormonsko nadomjesno liječenje u žena s POI : opcije i rizici