Onkologija u srednjoj i kasnijoj životnoj dobi žene

Pregledni članak i smjernice Međunarodnog društva za menopauzu

Climacteric Oct 2013, Vol. 16, No. 5: 522–535.

SAŽETAK

Menopauza često predstavlja poticaj za početak razdoblja zdravih promjena u stilu života s ciljem održavanja ili poboljšanja općeg zdravstvenog stanja. Svrha je ovoga dokumenta pomoći medicinskim profesionalcima koji se bave zdravljem žena u razumijevanju potencijalnih onkoloških rizika, pronalaženju proaktivnih preventivnih strategija putem prilagodbe ili promjene stavova te poticaj za korištenje zdravstvenih resursa u svrhu prevencije. Iako je rak značajan uzrok smrti, on nije primarni čimbenik smrtnosti.

U većini razvijenih zemalja kardiovaskularne bolesti imaju udio od 35–40% u ukupnoj smrtnosti. Istovremeno, 20–25% žena umire od različitih vrsta raka u zemljama Zapadne Europe, Australazije, bogatijih regija Sjeverne Amerike i Pacifičke Azije, Istočne Azije i juga Latinske Amerike. Rak dojke, pluća i debelog crijeva pri vrhu su ljestvice smrtnosti. Rak vrata maternice i dalje predstavlja simbol nedostatne dostupnosti zdravstvene skrbi. Preventivne strategije poput smanjenja unosa nikotina i alkohola, gubitka prekomjerne tjelesne težine, zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti uz provođenje programa probira, mogle bi značajno pridonijeti smanjenju pojavnosti i smrtnosti od raka. Omjer smrtnosti i incidencije viši je u zemljama u razvoju u usporedbi s područjima svijeta s visokim dohotkom, a u razvijenim zemljama viši je u populacijskim grupacijama nižega socioekonomskog statusa. Uvođenje boljih dijagnostičkih postupaka te liječenje raka u skladu s lokalnim resursima pridonijet će snižavanju smrtnosti u zemljama u razvoju. Također, valja poduzeti mjere u cilju smanjenja socijalnih nejednakosti te omogućavanja dostupnosti zdravstvenih usluga za grupacije s nižim prihodima. Možemo zaključiti da globalna incidencija raka raste kao posljedica produljenog očekivanog životnog vijeka. Stoga su obvezni nacionalni zdravstveni programi kojima bi se proveli probiri te poboljšalo liječenje na individualnoj razini. Naposlijetku, edukacija žena u smislu poticanja svijesti o načinima poboljšanja općeg zdravstvenog stanja, minimiziranja čimbenika rizika te prepoznavanja znakova promjena u vlastitom zdravlju koje bi mogle ukazivati na neposrednu mogućnost razvoja raka, ne samo da će pomoći u borbi protiv ove bolesti, već će i poboljšati prognoze u slučaju tumora otkrivenih u ranijoj fazi bolesti.

Kompletan članak možete preuzeti u pdf formatu ovdje: Onkologija u srednjoj i kasnijoj životnoj dobi žene